توضیحات:

با توجه به اینکه خودم سال‌ها در رشته اقتصاد تحصیل کرده، و در بازار سرمایه فعالیت کردم و تجارب زیادی به دست آوردم بر آن شدم تا این نکات را در قالب یک فایل صوتی با شما به اشتراک بگذارم.

 این نکات به صورت راز هایی هستند که شاید هیچ استادی حاضر نباشد آن را در اختیار شما بگذارد! چرا که اگر شما این نکات را بدانید شاید از کلاس‌های آموزشی متفرقه کمتر استفاده کنید و باعث شود درآمد این آموزشگاه ها  کاهش پیدا کند.

 بنده مطمئنم شما بعد از گوش دادن به این فایل صوتی با دید بازتری به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه می پردازید و علت تمام موفقیت‌ها و یا شکست هایی که تا به حال داشتید، یا در آینده خواهید داشت مشخص می‌شود. و سوالاتی که در ذهن خود دارید پاسخ داده می شود. موفق باشید.