توضیحات:

داشتن مشکل مالی مثل داشتن دندان درد است اگر دندان درد را درمان نکنید آن درد دندان باعث می‌شود احساس بدی پیدا کنید. اگر احساس بد داشته باشید شاید به خاطر آنکه بد خلق  هستید، سرکارتان خوب کار نکنید. درمان نکردن آن دندان درد می تواند منجر به پیچیدگی‌های پزشکی بیشتر شود. چرا که میکروب‌ها به آسانی زاد و ولد کرده و از دهانتان گسترش می‌یابند. یک روز شغل خود را از دست می دهید. چون به خاطر بیماری های مزمن خود سر کار حاضر نشده اید بدون داشتن شغل نمی‌تواند اجاره بهای خود را بپردازید، اگر در برطرف کردن مشکل مربوط به اجاره بها کوتاهی کنید اسباب اساسی تان به خیابان ریخته   می شود بی سر پناه می شوید، و هنوز هم دندان درد دارید.

پس اینجا به این نکته پی می برید که مسائل مالی چقدر اهمیت دارد. واگر در زمینه ی مالی مسئله ای دارید هرچه سریع تر باید آن را برطرف کنید. البته که شما می توانید با گوش دادن به این فایل صوتی نسبت به حل کردن مشکلات مالی خود اقدام کنید.