طلا/دلار (XAU/USD) تایم یک ساعته

خب دوستان باز هم نمودار طلا به دلار هستش و همانطور که میبینیم الگوی بازگشتی سر و شانه در حال تشکیل هستش و واگرایی منفی رو هم شاهد هستیم  انتظار داریم تا محدوده مشخص شده بریزه نمدار اهداف مشخص شده...

شبریز

همانطور که میبییند سهم پس از برگزاری مجمع خودش و افزایش سرمایه، یک شکاف قیمتی ایجاد شده که در حال پر کردن اون میباشد به عنوان سرمایه گذاری میان مدتی و بلند مدتی میتونید نگاه...